روند تدریجی پیشرفت
تمام تلاشی که می کنیم بازی کودکانه ای است برای رسیدن به آسودگی در آواز

ایران وکال

به بازی کردن ادامه بده

…………………….

تو در مسیر رشد گام بر میداری درگیر نتیجه نباش , در طول این سفر مرتبا فراز و نشیب هایی را پشت سر میگذاری , گاهی احساس میکنی روند رشدت کند شده , حتی متوقف شده ای و در جا میزنی , لحظاتی حتی احساس شکست میکنی , ” درگیر نتیجه نباش ” .
ناخودآگاهت برای کامل کردن پازل هایش نیاز به زمان دارد , اگر به تصویری در مورد صدایت رسیدی نگران از دست دادنش نباش , به تماشا کردن صدایت لحظه به لحظه ادامه بده و چیزهای جدید کشف کن و دوباره فراموش کن , اجازه بده ناخودآگاهت به آن موضوع بپردازد . ناگهان روزی فرا میرسد که بی آنکه اراده کنی آن تکنیکی را که جست و جو میکردی به چنگ بیاوری . این سیر تکاملی ادامه خواهد داشت تا روزی که به یک استاد واقعی تبدیل شویم.