شکوفایی در آواز

MUSCLE MEMORY

آواز خواندن

بندبازی پیرمرد عصادار

…………………………………..

در وب سایت خانم شارمن از اساتید رسمی سینگینگ ساکسز بحث جالبی را مطرح کرده که چرا آواز خواندن نمی تواند موجب تحول صدای شما بشود؟
در دوره های آموزش آواز، هنرجویان آهنگ‌هایی را به عنوان نمونه انتخاب می کنند و تمام تلاش خود را برای اجرا آن به کار می بندند. کوشش آنها برای رسیدن به این منظور جای تقدیر دارد ولی ای کاش به این سادگی‌ها بود! حقیقتا انتظار اجرای آوازی که با شعر و کلام ادغام شده برای هنرجوی مبتدی و حتی متوسط انتظار بندبازی از پیرمردی عصا دار است. هر حالت درست و نادرستی در اجرای آواز با تکرار میتواند به عادتهایی تبدیل شود که گلوی ما را تا مدت‌های مدیدی رها نکند. زمانی که شروع به خواندن آواز در پیوند با کلمات می‌کنیم مولفه‌های پیچیده‌ای در همدیگر گره می‌خورند و عدم آشنایی ما نسبت به تکنیکهای مربوطه اجرایمان را با مشکلات بسیاری روبه رو می‌سازد. به دلیل پیچیدگی‌ این ابعاد و کوشش و تلاش خواننده برای گذر از این ‌چالشها، تنش‌ و فشار ایجاد می شود و رفتارهای غیرطبیعی و غلط شروع به زایش می‌کنند و آثار مخرب این عملکردها بر بخش‌های دیگر هم تاثیر می‌گذارد و مانند یک ویروس کشنده تمامی پیکر اجرایمان را دربرمی‌گیرد .به همین دلیل خوانندگان بسیاری را دیده ایم که صدایشان در طول زمان بجای ترقی عقب گرد کرده است چه برسد به من و شمایی که تازه اول راه هستیم.
به همین منظور در قدم اول میبایست آهنگها را با آوا خواند نه کلام ! زمانی که با آواهای صداسازی چیزی را می‌خوانید تسلط کامل بر اجرایتان دارید چون هر آوا در صداسازی میتواند دست شمارا برای بسیاری از چیزهایی که در برخورد با کلمات بسته است باز کند مانند آواهایی چون” وی ,نا,نی,مام,گو …”ولی تردید نداشته باشید بدون گذر از تجربه ی آواخوانی اگر یکباره به اجرای با کلام اقدام ‌کنید تمامی عادتهای غلط گذشته‌ در آواز و گفتارتان شروع به رژه رفتن و سنگ انداختن می‌کنند. این موضوع برای من در نخستین روزهایی که وارد دنیای صدای میانی شده بودم بسیارتکان دهنده بود و متوجه نمی شدم ریشه‌ی این همه ضعف از کجاست! در یک آوا بالاترین نت‌ها را به راحتی اجرا می‌کردم ولی در برخورد با کلمات با چنان صدای درمانده‌ای مواجه میشدم که برای اجرای صد پله پایین تر ازآن هم به چه کنم چه کنم می افتادم. متاسفانه ما در مورد جایگاه صدا و وضعیت تارها در گفتارمان هیچ آموزشی ندیده ایم و نود و نه درصد از ما ایرانیان با تکنیک درستی صحبت نمی کنیم. اگر در حین آواز خواندن توام با کلام به وضعیت تارهای صوتی و ساختار کلام و مصوتها نگاه سطحی داشته باشیم هر بخش از کلمات شما را به طرفی می‌کشانند و این هرج و مرج چنان آشوبی را ایجاد می‌کند که انگار گلویتان برای هر بخش از کلمه به چپ و راست و پایین و بالا کشیده می‌شود و نهایتا به جای آواز، یک داد و بیداد نخراشیده خواهید داشت .حالا اگر اشتباها به این ترتیب آموزش ببینید این فشار و اشتباه مداوم در تکنیک آوازی شما بصورت عادت در می آید و تلاش تان برای پیشرفت در آواز در یک چرخه‌ی تکراری نادرستی قرار می‌گیرد که نتیجه‌ی آن نه تنها تحول نیست بلکه می‌تواند موجب التهاب تارهای صوتی، بالارفتن یا پایین آمدن حنجره و از همه بدتر سرخوردگی شما شود .بنابراین فراموش نکنید قبل از ورود به قلمروی آواز، آواخوانی پیش نیازی بسیار جدی به حساب می آید .