CHARMAINE BROWN
چرا من احتیاج دارم که تمرین های آوایی را انجام دهم؟

پس کی میتوانم بخوانم؟؟؟
میدانم ، میدانم ، شما میخواهید که بخوانید، به همین خاطر هم است که من شما را مجبور می کنم لیپرول انجام دهید و مانند یک انسان دیوانه (گو گو و نی نی) بگویید . اما اگر شما به درستی فهمیده باشید که این تمرین ها کلید باز کردن صدای خوانندگی است ، تمام روز را (نی نی) می گویید .
پایه اساسی تکنیک های آوایی به طرز باورنکردنی ای برای سلامت ( و عالی شدن ) صدا اهمیت دارد. اگر شما از محدوده کمی از نت ها که می توانید بخوانید، ناراضی هستید ، اگر بعد از خواندن احساس خستگی و تنش می کنید ، اگر ایده ای ندارید که بالاخره چه روزی می توانید آن نت مخصوص آهنگ مورد علاقه خود را بخوانید، اگر ترجیح می دهید
که صدایتان بیشتر مانند یک خواننده حرفه ای باشد تا یک حیوان زخمی … باید به دنبال تکنیک، تکنیک و تکنیک باشد.
بعضی مردم می پندارند که شما برای انجام یک کار مخصوص متولد شدید یا نشدید (که این افسانه ای بیش نیست!)
صدای شما برای کار کردن در جهتی هماهنگ شده و مخصوص طراحی شده است. صدا یک ابزار موسیقی انسانی پیچیده و بسیار زیبا است ، و در اختیار شما قرار دارد و وقتی که شما پیچیدگی های مخصوص این ساز را یاد بگیرید … وقتی که تمرین های درست را برای قوت بخشیدن به نقاط ضعف خود انجام دهید و تارهای صوتی خود را به شکل صحیحی نزدیک به هم نگه دارید ، شما قادر خواهید بود که در تمامی محدوده های صدا آزادانه و به راحتی حرکت کنید و تن صدای زیبا و استواری داشته باشید و به نت های دست نیافتنی برسید یا هر چیز دیگری که بخواهید انجام دهید . اگر شما هر روز به باشگاه بروید و غذاهای مقوی بخورید ( نه غذاهای ناسالم ) تردیدی نیست که بعد از گذشت پاسی از زمان، بدن فوق العاده ای پیدا می کنید . در مورد صدا هم همینگونه است. ماهیچه ایست مانند بقیه ماهیچه های دیگر در بدنتان .
بدون تکنیک خوب ، این ماهیچه ها غیر قابل اعتماد خواهند شد و وقتی که چیزی غیر قابل اعتماد باشد، اعتماد به نفس شما از دست می رود. آیا شما سوار ماشینی می شوید که ترمز آن فقط نیمی از وقت ها کار کند ؟
پس اگر شما در حال حاضر هیچ برنامه آوایی ندارید، به دنبال آن باشید !