تشخیص درستی صدا

آموزشگاه موسیقی

صدات زمانی که زیباست به راحت ترین حالت ممکن میرسه زمانی که زیباییش رو هم از دست میده دشوار میشه و این ارتباط جالبی برای تشخیص درستی صداست!!!

img (10)