ساپورت دیافراگم

آموزشگاه موسیقی

 تكنيكی ست كه اگر بگيم بيشتر شباهت به افسانه داره دروغ نگفتم مخصوصا در ايران كه روشهای غير علمی و اصولی تا دلت بخواد ريخته!!سينگينگ ساكسس اونقدرها اعتنايی نداره بهش ولی سی وی تی ميگه تا يادش نگيری جلوتر نميرم!!! به كسی نگين ما يكم داستان رو بلد شديم ساپورتی كه سی وی تی ياد ميده خداست.جو زده كسی نشه اصلا و ابدا شباهت به حرفايی كه اينجا زده ميشه نداره!!!

img (21)