ریلکس کن

آموزشگاه موسیقی

همین که توی تمرینت احساس تنش و فشار یا درد کردی یادت باشه این دیگه آواز تمرین کردن نیست بلکه حماقت محضه!!همون لحظه دست از تمرین بردار و یه چای بریز و ریلکس کن 

img (20)