درک و تحلیل مبانی

آموزشگاه موسیقی

نگاهی کوتاه به درک و تحلیل مباني
SINGING SUCCESS
.HOOT COORDINATION
.PHARYNGEAL COORDINATION
.EDGE COORDINATION

مدت زمان کلاس ۵۰ دقیقه
ظرفیت کلاس ها سه نفر و به صورت آنلاین برگزار مي شود
………………………………….

09392066204براي ثبت نام با خانم رزقی تماس بگيريد!

img (16)