توانگ به راستی چیست؟

آموزشگاه موسیقی

اینطور گفته میشود که توانگ از جمله ي تكنيكهايي بوده كه بسياري از اساتيد به عنوان فن آخر يا همون فوت كوزه گري پيش خود محفوظ نگه ميداشتند و آموزش نمي دادند!

img (12)