محدوده های صوتی
پنج اکتاو صدا

صداسازی

حنجره ی طلایی

…………………………………..

همیشه شنیده ایم که فلانی صدایش شش دانگ است ، شش دانگ معادل سه اکتاو است و این وسعت صدا مختص به یکسری افراد خاص نیست. همه ی ما دارای این امکان هستیم که حتی به پنج اکتاو صدا دست پیدا کنیم البته با کشف تمامی محدوده های صوتی متنوعی که در اختیار داریم که از این قرار است : محدوده ی وکال فرای پایین ترین محدوده ی صوتی, محدوده ی صدای سینه ,صدای فارینجیل ,صدای سرو بالاترین محدوده ی صوتی، صدای سوت که سوپرهد نیز نامیده میشود .یکی از برداشتهای نادرستی که به شدت بین موزیسین ها جا افتاده تقسیم بندی هنرجویان در مورد وسعت صدایشان است و از همان روزهای اول یک حد و مرز غیر واقعی را ترسیم می کنند که موجب می شود حقیقتی بسیار عظیم در مورد امکانات نهفته ای که همگی ما در اختیار داریم کشف نشده باقی بماند . این تقسیم بندی در آقایان و خانم ها به طور کلی از این قرار است:

مردها به ترتیب : باس ، باریتون ، تنور .

خانم ها : آلتو ، سوپرانو .

این موضوع به رنگ صوتی خواننده ها مربوط می شود و نه به وسعت صدایی . در حقیقت این تقسیم بندیها کماکان در تئوری موسیقی و هارمونی وجود دارد ولی در دنیای امروز تکنیک های صدا به طور کلی رنگ باخته است . با ارائه ی تکنیک های بی نظیری که در علم صداسازی امروز وجود دارد میتوان موجبات رسیدن به متنوع ترین محدوده ها و رنگ ها را برای هر هنرجویی فراهم ساخت . یعنی یک خواننده ی باس میتواند به راحتی به نت های اوج یک خواننده ی تنور برسد ، بدون کوچک ترین تنش آنهم بسادگی در مرکز صحبت کردن . امکانات صوتی ما به حدی شگفت انگیز است که صد ها رنگ صوتی را در دل خود جای داده است .یک خواننده ی باس به زیبایی میتواند رنگ صوتی یک خواننده ی تنور را به همان روشنی به نمایش بگذارد .همین موضوع در ارتباط با خانمها نیز صدق میکند یعنی یک خواننده ی آلتو میتواند به بالاترین نتهای یک سوپرانو دست پیدا کند و یک خواننده ی سوپرانو به پایین ترین نتهای یک آلتو. تنهاتفاوتی که بین خواننده ی باس و تنور یا آلتو و سوپرانو وجود دارد جایگاه نتی است که از آنجا محدوده ی بعدی آغاز میشود که اصطلاحا پل نامیده میشود .مسلما هرهنرجویی که از لحاظ تکنیکی دچار ضعف است نمی تواند به محدوده های صوتی بالاتر یا پایین تر از سطح معمول صحبت کردن خود وارد شود و در همین حین بسیاری از اساتید ما به سرعت هنرجوی بیچاره را باریتون یا راست کوک و یا تنور یا چپ کوک شناسایی میکنند انگار که کسی در سرزمینی غریب گم شده باشد و زبان آن منطقه را متوجه نشود و حالا مردمان آن جا آن طرف را کر خطاب کنند. در مورد پایین ترین محدوده ی صوتی هر یک از ما که وکال فرای نام دارد نمونه هایی از صدای زنان در موسیقی تبت وجود دارد که گمان می کنید از حنجره ی یک زن صدایی به بمی غرش یک شیر خارج میشود این صدا از لحاظ فرکانسی معادل با بم ترین کلیدهای پیانوست و در مقابل اگر مردی در محدوده ی صدای سوت تسلط داشته باشد میتواند به بالاترین نتهای محدوده ی صدای سر یک خانم برسد . نمونه هایی که در فایلهای آموزشی سینگینگ ساکسسز وجود دارد آشکارا نشان میدهد که هر فردی میتواند صدای جنس مخالفش را با زیباترین شکل در درونش کشف کند و به نمایش بگذارد.