خوانندگی اکتسابی است

آموزشگاه موسیقی

هرکسی می تواند به پنج اکتاو صدا دست پیدا کند

متد SLS

سخنرانی معادل با آواز …

آموزشگاه موسیقی

هدف

آموزشگاه موسیقی

طرح و برنامه ی ما

حرکت به سمت استانداردهای دنیا

نوعی کشف در کار است

آموزشگاه موسیقی

ساز شگفت انگیز خود را بشناس

ایران وکال

ماساژی برای رفع التهاب تارها

ایران وکال

خوانندگی وزنه برداری نیست

آموزشگاه موسیقی

اصلی ترین پارامتر در صدای میکس

اساس کار ما بر بازیگوشی است

آموزشگاه موسیقی

صدای دوران کودکی ات را بازگردان!

آموزشگاه موسیقی

شما در کجای این سفر پر پیچ و خم به ما می پیوندید

آموزشگاه موسیقی

نگرش و بینشی که در تمرینهایت حضور دارد
تنها چیزی است که تحول تو را رقم می زند

آموزشگاه موسیقی

تمام تلاشی که می کنیم بازی کودکانه ای است
برای رسیدن به آسودگی در آواز

نگرش های کلیدی

آموزشگاه موسیقی
آموزشگاه موسیقی

شکوفایی

آموزشگاه موسیقی

صدای میانی

آموزشگاه موسیقی

محدوده های صوتی

آموزشگاه موسیقی

منسوخ

آواز

تنش زدایی

وضعیت تارها

روش

آموزشگاه موسیقی
آموزشگاه موسیقی
آموزشگاه موسیقی
آموزشگاه موسیقی
آموزشگاه موسیقی

تماس با ما

آموزشگاه موسیقی

علاقه مندان می توانند پرسش های خود را همراه با شماره تلفن از طریق فرم زیر ارسال نمایند تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود

0 + 8 = ?