CHARMAINE BROWN
چرا نفس کشیدن به اندازه ای که فکر می کنید اهمیت ندارد؟

هنگامیکه که شما یک مکالمه معمولی با دوست خود دارید، آیا برای نفس کشیدن تقلا می کنید؟ آیا بین نوشیدن جرعه های قهوه، به پر کردن جاهای خالی در سینه، کمر و شکم خود فکر می کنید که نفس کم نیاورید؟ (خوشبختانه جواب منفی است)
پس برای چی ما در هنگام خواندن نفس کم می آوریم؟
برای چی زمان زیادی را صرف نگرانی و فکر کردن به نفس کم آوردن در هنگام خواندن می کنیم؟
چرا تجربه اول من در کلاس آواز شامل تلاش من (و شکست خوردن در آن) برای احساس کردن هر گوشه ای از کمرم برای پر کردن آن با هوا بود؟
بسیاری از هنرجویان تصور می کنند که من زمان زیادی را برای انجام تمرین های نفس کشیدن با آنها صرف می کنم…
و سپس شگفت زده می شوند که این کار را نمی کنم . چرا؟
آیا نفس کشیدن اهمیت دارد؟ بله . شش های شما منبع قدرت صدای شما هستند، پس نفس کشیدن با کیفیت و جریان دادن هوا قطعاً اهمیت دارد . آیا مهمترین چیز است ؟ خیر.
نکته این است که برای گستره ی بزرگی از هنرجویان، مشکل نفس کشیدنشان نیست . به خاطر این نیست که کامل نفس نمی کشند یا از دیافگرام خود برای تنفس استفاده نمی کنند و …. دو موضوع مختلف اساسی وجود دارد که اگر مورد توجه قرار گیرد، تقریباً در همه مواقع نفس کشیدن را دغدغه نمی کند.
1. قدرت و هماهنگی تارهای صوتی
هنگامی که تارهای صوتی ضعیف باشند و یا هنگامیکه ما از آنها با تناسب نامناسبی استفاده کنیم، صدا از هوا به طور مناسبی استفاده نمی کند بنابراین مقدار زیادی هوا از دست می رود . به خصوص هنگامی که با تن (tone) هوادار و نفس دار می خوانیم ، می توانیم صدای هوای اضافی که از دست می رود را بشنویم. بعضی اوقات از این تن برای استایل دادن به صدا استفاده می شود اما ما نمی خواهیم که به عنوان صدای پیش فرض ما قرار گیرد . این امر باعث می شود که تارهای صوتی به سرعت فرسوده شوند و در بدترین حالت آسیب دائمی ببینند . هدف این است که لبه های تارهای صوتی را به قدرتی برسانیم که در هنگام خواندن به هم نزدیک باشند ( بدون اینکه تحت فشار قرار گیرند ). این اتصال تارهای صوتی “جریان هوا ” را تنظیم میکند بنابراین در هنگام خواندن نفسی کم نمی آید.

راه حل = تمرین های منظم آواز. اگر به صورت روزانه انجام شود (حتی اگر برای 5-10دقیقه باشد) عالی است، اما اگر به صورت 3-4 بار در هفته هم انجام گیرد خوب است. به یاد داشته باشید آواز خواندن تمرین آواز نیست!

2. اعتماد به نفس
چرا ما آنچه را که زیر دوش انجام می دهیم، نمی توانیم روی استیج اجرا کنیم؟ هنگامی که اعتماد به نفس نداشته باشیم، همه چیز از هم می پاشد. صدایمان میلرزد و می شکند و هماهنگی آوازی از بین می رود بنابراین به سرعت نفس کم می آوریم.

راه حل = تمرین های منظم آواز و … انجام دادن آن (خواندن روی استیج)!
هر چه ما تکنیک های آوازی خود را پشت صحنه ارتقا دهیم، اطمینان بیشتر کسب می کنیم که هنگام اجرا به کمکمان می آید. از طرفی دیگر باید قوت قلب خود را نیز بیشتر کنیم که این امر از طریق خواندن های جلوی جمعیت های کم و زیاد به دست می آید. گاهی اوقات به لرزش می افتید و گاهی اوقات فوق العاده خواهید بود، اما کم کم اعتماد به نفس کافی را به دست خواهید آورد که می توانید جلوی یک جمعیت زیاد بدون آنکه مانند یک برگ به لرزه بیفتید، آواز بخوانید.

ترجمه ی مقاله ای از وب سایت استاد عزیزم شارمن نماینده ی رسمی برت منینگ درکانادا
با تشکر از خانم زهره رضوی بخاطر ترجمه