چرا یک متد رو تجربه میکنیم؟

آموزشگاه موسیقی

ما یک متد رو برای چی تجربه ميكنيم !؟
چون میخوایم ببينيم چطور تكنيكهایی که ارائه میکنه ما رو به صدايي كه دنبالشيمنزدیک تر میکنه!بنابراين هر متدی وسيله ست نه هدف !هدف اصلیمون‌ تحول صداست و نه هیچ چیز دیگه !!!به همین دلیل هميشه باید جوينده بود و تمام متدهاي معتبر رو راستي آزمايي كرد نه ندونسته اونها رو رد می كنيم و نه متعصبانه به گذشته مون می چسبیم!غیر از این باشیم‌ بدون شک دودش توي چشم هيچ كسی نميره غير از خودمون و ما اونی میشیم‌ که همیشه درجا میزنه!!! 

img (15)