روی خودت تمرین کن

آموزشگاه موسیقی

بعضی ها با میکروفن به دست‌ گرفتن فکر میکنن خواننده میشن بعضی ها هم‌ چون‌خواننده هستن میکروفن‌ رو‌دستشون میدن چون‌باید شنیده شن!!! شما جز کدوم‌ دسته میخوای باشی؟؟؟ اگه دوست داری واقعی باشی به جای دوییدن دنبال پارتی و رابطه روی خودت متمرکز شو و تمرین کن!! وقتی قوی باشی همه سراغت میان زمانی هم که ضعیفی طبیعیه که باید التماس کنی!! 

img (19)