انتخاب درست

آموزشگاه موسیقی

دقیقا زمانیکه توي زندگيمون انتخاب غلط میکنیم خودمون بهتر از هرکس دیگه ميدونيم که داريم چه ميكنيم… و این عجیبه!!بعنوان مثال هنرجوهای بسیاری داشتيم که سیگار میکشیدند و عاشق آواز هم بودند …در همون روز اول بهشون گفتم انتخاب کن یا سیگار رو یا آواز رو …با سیگار هرگز نمیتونی موفق شي و توی کشف تکنیک به دردسر ميخوري… بدون استثنا همشون گفتند ترک میکنیم … فکر میکنی چی شد نهایتا ؟؟؟سیگار رو ترجیح دادند …با اینکه ميديدند داره به ضررشون تموم ميشه اما دست از كشيدن برنميداشتند و نهایتا انقدر شکست خوردند که کلاساشون رو ول كردند..اونها هم خودشون انتخاب کردند !چی رو ؟؟ شکست خوردن رو…حالا چند سال ميگذره و پنجاه سالمون كه ميشه چي ميگيم؟؟ آخه شانس همراهم نبود ،واسه همين نتونستم به جايي برسم .در حاليكه هميشه فرصت براي تحول و پيشرفت وجود داشته ! تنها انتخاب درست و اراده لازمه!

img (7)