از نگاه تو

آموزشگاه موسیقی

از نگاه تو تکنیک چه خواننده ای خوبه ؟
از دید من کسی که اجراش پیش بینی شده نباشه و بتونه مثه یه نقاش بصورت کاملا افکتیو ،رنگهای متنوعی رو در تمام محدوده های صداش به نمایش بذاره !! 

img (4)