توانگ در یک جمله

آموزشگاه موسیقی

باریک کردن ماهیچه ی اریاپیگلاتیک
فوايد:
داشتن كورد كلوژر و لبه ي آسان تر نتيجه ي آن كانكشن يا اتصال بهتر همچنين شفافيت صدا بدون نياز به پرتاب كردن مخرب هوا براي ايجاد بلندي و حجم صدا

img (13)