تنش زدایی

آموزشگاه موسیقی

 انگشت را زیر چانه بگذار،همان جایی که اصطلاحا غبغب میگوییم آیا در حین آوازت منقبض میشود؟این انقباض تارهای صوتی را به شدت درگیر میکند.با ماساژ دادن در حین آوازت آن را به آرامش دعوت کن