2 دانشجو
سیستم آموزشی آکادمی آواز ایران با بکار گیری از متد سی وی تی وارد فصلی جدید شد.
دوره های آموزشی ما بصورت گروهی از سه سطح(A1/A2,B1/B2,C1/C2)تشکیل شده است هرگروه شامل یک سرگروه است !سرگروهها در حقیقت هنرجویان قدیمی تری هستند که از لحاظ هنری دارای پیشینه ی عمیق تری نسبت به دیگر هنرجویان میباشند!سرگروه در واقع نقش استادیار را بازی میکند و تلاش میکند تا بقیه ی افراد گروه را در نبود استاد حمایت کند !در صورت عملکرد مثبت سرگروه برای دیگر هنرجویان ،وی تبدیل به یکی از پشتیبانهای آکادمی میشود که به او کلاسهای خصوصی تعلق میگیرد !بعد از پایان این دوره هر هنرجو تبدیل به یک سرگروه میشود که هم توانایی آواز پیدا میکند هم تدریس!

مدرس:

2,000﷼